ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

by mr.napradu @February,09 2012 10.52 ( IP : 118...64 ) | Tags : ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่อง  การจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  และประกาศให้ประชาชนทราบ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4f3342efa94b9.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0334
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรม

ที่นี่นาประดู่

Member zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

ค้นหาในเว็บไซท์