เทศบาลตำบลนาประดู่นำแห่เทียนพรรษา

โดย web team on July,29 2010 04.51

เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ วัดนาประดู่

พุทธศาสนิกชนทำบุญวันเข้าพรรษา

โดย web team on July,29 2010 05.02

หลังจากที่พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาแล้ว ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดนาประดู่

ทต.นาประดู่ทัศนศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต

โดย web team on August,06 2010 03.08

ช่องทางหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความสำเร็จ คือการนำบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนา เทศบาลตำนาประดู่ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานโดยนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ทัศนศึกษาดูงานยังนอกพื้นที่ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตองให้การต้อนรับ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1‏‏

โดย web team on August,25 2010 05.19

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาประดู่ กำหนดให้มีการประชุมสภา ในวันที่ 24 ส.ค.53 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาประดู่ เพื่อพิจารณา ลงมติระเบียบวาระการประชุม โดยมีเจ้าหน้าฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมและชี้แจงในกรณีที่สมาชิกสภา เทศบาลต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในครั้งนี้

มหาสงกรานต์ 13 เมษายน สืบสานประเพณีอันดีงาม

โดย mr.napradu on April,17 2014 15.11

วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีวัดนาประดู่ เทศบาลต

ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

โดย wanida on April,08 2014 14.22

การเงินและบัญชี เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามสำเนาแนบท้ายประกาศนี้

กิจกรรมบัณฑิตน้อย 2557

โดย mr.napradu on March,20 2014 15.17

เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนจากศูนย์เครือข่ายดอกประดู่ จัดพิธีจบชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่ กิจกรรมในงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน และผลผลิตจากโรงเรียนทั้ง ๑๓ โรงเรียน พิธีมอบวุฒ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557

โดย wanida on March,17 2014 14.01

เทศบาลตำบลนาประดู่ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557

โดย wanida on March,17 2014 14.00

เทศบาลตำบลนาประดู่ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2557 (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556

โดย wanida on March,17 2014 13.59

เทศบาลตำบลนาประดู่ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2556 (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

โดย wanida on March,17 2014 13.58

เทศบาลตำบลนาประดู่ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2556 (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556

โดย wanida on March,17 2014 13.55

เทศบาลตำบลนาประดู่ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2556 (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้)

งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

โดย wanida on March,04 2014 16.34

การเงินและบัญชี เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามงบที่แนบท้ายนี้

ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาประดู่

โดย mr.napradu on March,04 2014 14.42

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาประดู่ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ระห

396 items(1/40) 2 3 4 5 Next » Last »|

ปฏิทินกิจกรรม

ที่นี่นาประดู่

Member zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

ค้นหาในเว็บไซท์