ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 19,409 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลนาประดู่

  • ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
  • โทรศัพท์ 0-7335-8701, 085-670-7160 โทรสาร 0-7335-8701 ต่อ 21
    อีเมล์ napradu@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา