ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 19,419 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 24 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
19 ก.พ. 64จ้างโครงการวาดภาพศิลปะบนฝาผนังภายนอกอาคารของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64จ้างโครงการวาดภาพศิลปะบนฝาผนังภายนอกอาคารของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างสร้างสรรค์งานศิลปะบนผนังหรือกำแพงในพื้นที่สาธารณะ (Street art) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างสร้างสรรค์งานศิลปะบนผนังหรือกำแพงในพื้นที่สาธารณะ (Street art) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
11 ก.พ. 64จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ก.พ. 64จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือก 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
10 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำนาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
5 ก.พ. 64จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา