ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 51,352 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 เม.ย. 64o1 โครงสร้าง แชร์  
18 เม.ย. 64o2 ข้อมูลบริหาร แชร์  
16 เม.ย. 64o3 อำนาจหน้าที่ แชร์  
15 เม.ย. 64o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แชร์  
14 เม.ย. 64o5 ข้อมูลการติดต่อ แชร์  
13 เม.ย. 64o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แชร์  
12 เม.ย. 64o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แชร์  
9 เม.ย. 64o8 Q&A แชร์  
8 เม.ย. 64o9 Social Network แชร์  
7 เม.ย. 64o10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 แชร์  
6 เม.ย. 64o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
2 เม.ย. 64o12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
1 เม.ย. 64o 13 คู่มือหรือมาตราฐานปฏิบัติงาน แชร์  
31 มี.ค. 64o14 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ แชร์  
30 มี.ค. 64o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แชร์  
29 มี.ค. 64o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แชร์  
26 มี.ค. 64o17 E-Service แชร์  
25 มี.ค. 64o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
24 มี.ค. 64o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
23 มี.ค. 64o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 73 รายการ
เปลี่ยนภาษา