ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 20,954 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
25 มี.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลตำบลนาประดู่
5 มี.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
5 มี.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่โครงการฝึกทำลูกประคบสมุนไพรและวิธีการประคบ ประจำปี 2564
5 มี.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
2 มี.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2 มี.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
2 มี.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ และประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 1. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
1 มี.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่โครงการฝึกทำลูกประคบสมุนไพรและวิธีการประคบ ประจำปี 2564
19 ม.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
4 ม.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 ม.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่แผนดำเนินงานประจำปี 2564
1 ม.ค. 64เทศบาลตำบลนาประดู่มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
26 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่ตรวจติดตามทำความเข้าใจ พ่อค้าแม่ค้าขายที่จำหน่ายสินค้าริมทางเท้า เขตเทศบาลตำบลนาประดู่
23 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สภาเทศบาลตำบลนาประดู่ ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ , ญั
8 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนขาคีม ทต.นาประดู่
8 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
8 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่เตรียมการติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในส่วนของเทศบาลมีหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 5 หน่วยเลือกตั้ง
8 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่วันที่ 5 ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐6.3๐ น. เทศบาลตำบลนาประดู่ นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ มอบหมายให้นางปุณยนุช พงษ์สุชาติ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชน
4 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่โครงการปลูกต้นบานบุรีและพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาประดู่ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ................................... วันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.3๐ น. เทศบาลตำบลนาประดู่ ภายใต้การนำของ นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่
2 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่อัตราภาษีป้ายอัตราใหม่
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา