ออนไลน์ 275 คน

เยี่ยมชม 42,215 คน

ข่าวกิจกรรม

ตรวจติดตามทำความเข้าใจ พ่อค้าแม่ค้าขายที่จำหน่ายสินค้าริมทางเท้า เขตเทศบาลตำบลนาประดู่

26 ธันวาคม 2563 43 ครั้ง นิธิรา สองเมือง แชร์  

ในเดือน ตุลาคม 2563  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  ทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าร้านค้า แผงลอย รถเข็ญริมถนนทางเท้า

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ตาม พรบ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยฯ ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา