ออนไลน์ 441 คน

เยี่ยมชม 42,277 คน

ข่าวกิจกรรม

เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลตำบลนาประดู่

25 มีนาคม 2564 22 ครั้ง นิธิรา สองเมือง แชร์  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลนาประดู่

เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ของอาสาบริบาล และอสม.


ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา