ออนไลน์ 455 คน

เยี่ยมชม 42,279 คน

ข่าวกิจกรรม

อัลบั้มภาพ "กิจกรรม kick off แผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอย"

10 มกราคม 2562 97 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

รายละเอียดกิจกรรม :กิจกรรม kick off แผนปฎิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง  การจัดการขยะมูลฝอย


ประมวลภาพกิจกรรม 3 ภาพ

เปลี่ยนภาษา