ออนไลน์ 288 คน

เยี่ยมชม 42,259 คน

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนาประดู่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาล

22 กุมภาพันธ์ 2562 371 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

รายละเอียดกิจกรรม :เทศบาลนาประดู่จัดกิจกรรมอาสาทำความดีทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยภายใต้การนำของปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ครับ


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา