ออนไลน์ 296 คน

เยี่ยมชม 42,212 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยของประชาชน

19 มีนาคม 2562 425 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

รายละเอียดกิจกรรม :ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยของประชาชน ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี มาบรรยา่ยให้ความรู้ และมีการเดินร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒


ประมวลภาพกิจกรรม 13 ภาพ

เปลี่ยนภาษา