ออนไลน์ 312 คน

เยี่ยมชม 42,202 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันธรรมะสวนะ

28 มีนาคม 2562 468 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

รายละเอียดกิจกรรม :โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันธรรมะสวนะ เทศบาลนาประดู่เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณะรรมให้กับบุคลากรภายในองค์กร


ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา