ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 51,403 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 เม.ย. 64รณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ร่วม 4ฝ่าย แชร์  
8 เม.ย. 64งดจัดกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 แชร์  
30 มี.ค. 64ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  แชร์  
30 มี.ค. 64ประมวลภาพเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 แชร์  
25 มี.ค. 64วันที่24 มีค. 64 เทศบาลตำบลนาประดู่ นำโดยนางปุณยนุช พงษ์สุชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล ร่วมกับ โรงเรียนวัดนาประดู่และอาสาสมัคร อสม. เดินรณรงค์กิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่28มีค.64 โดยมีเจ้าหน้าตำรวจงานจราจรเป็นผุ้ควบคุมดูแลการจราจร ภารกิจเปนไปด้วยความเรียบร้อย แชร์  
10 มี.ค. 64รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ร่วมกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แชร์  
5 มี.ค. 64โครงการฝึกทำลูกประคบสมุนไพรและวิธีการประคบ ประจำปี 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน แชร์  
2 มี.ค. 64ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แชร์  
2 มี.ค. 64ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แชร์  
2 มี.ค. 64วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ และประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 1. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.โรงเรียนวัดนาประดู่ 3. โรงเรียนบ้านนนาประดู่ 4.ลานอเนกประสงค์ชุมชนตลาดนัดนาประดู่ แชร์  
12 ก.พ. 64เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับฟังความคิดเห็น และเก็บข้อมูล วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ของประชาชนในอดีต  แชร์  
1 ม.ค. 64มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แชร์  
23 ธ.ค. 63เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สภาเทศบาลตำบลนาประดู่ ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ , ญั แชร์  
8 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แชร์  
8 ธ.ค. 63เตรียมการติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในส่วนของเทศบาลมีหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 5 หน่วยเลือกตั้ง แชร์  
8 ธ.ค. 63วันที่ 5 ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐6.3๐ น. เทศบาลตำบลนาประดู่ นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ มอบหมายให้นางปุณยนุช พงษ์สุชาติ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชน แชร์  
4 ธ.ค. 63โครงการปลูกต้นบานบุรีและพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาประดู่ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ................................... วันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.3๐ น. เทศบาลตำบลนาประดู่ ภายใต้การนำของ นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่  แชร์  
28 ก.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
16 ก.ย. 63บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา