เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25646328 ก.ย. 63
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256413716 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 25641201 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5611 ส.ค. 63
ดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) 10910 มิ.ย. 63
การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) 8610 มิ.ย. 63
เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการผ่อนปรน ประเภทตลาดนัด โดยกาตรวจตัวอย่างอาหาร เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 และแจกเจลล้างมือให้กับแม่ค้า17213 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ16020 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการรับแจ้งเกิด การรับแจ้งตายปลายทาง และการรับแจ้างย้ายออก11320 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมก่อสร้าง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร7720 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ5620 เม.ย. 63
จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลนาประดู่ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)32327 มี.ค. 63
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง26027 มี.ค. 63
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์1073 ก.พ. 63
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี256328420 ม.ค. 63
สำนักงานเทศบาลตำบลนนาประดู่ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวนาประดู่ ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณที่พักอาศัยพร้อมทั้งประดับธงชาติไทยร่วมกับพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25621492 ก.ค. 62
เทศบาลตำบลนาประดู่ ร่วมกับทหารพราน จะมารับลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบอัตลักษณ์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนาประดู่ โดยให้นำ 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.ตัวเครื่องพร้อมซิมการ์ด991 ก.ค. 62
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 256234924 พ.ค. 62
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก5214 พ.ค. 62
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 256222611 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB