เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมมาตร คงพระบาท

  ประธานสภาทต.นาประดู่

 • นายจิตกร แก้วทองประคำ

  รองประธานสภาทต.นาประดู่สมาชิกสภา

 • นายสมควร เพชรยอด

  สมาชิกสภา

 • นางสาวสุมาลี หน่อทอง

  สมาชิกสภา

 • นายวินันท์ ตันติมงคลสกุล

  สมาชิกสภา

 • นายสุพล จิตประวัติ

  สมาชิกสภา

 • นางแวแอเสาะ แวสมายล์

  สมาชิกสภา

 • นายมนัส สดากร

  สมาชิกสภา

 • ว่าง

  สมาชิกสภา

 • นายอับดุล เบนนอ

  สมาชิกสภา

 • นายสุริยา แวแดร์

  สมาชิกสภา

0.02s. 0.50MB