เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)16
แผนการดำเนิงาน ปีงบประมาณ 2564456
เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564571
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563763
ทดสอบ1100
แผนการดำเนินงานประจำปี191
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565786
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563298
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 2561 -2563 ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่2195
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562174
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562083
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561161
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี180
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562279
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562152
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่11116
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561167
แผนอัตรากำลังประจำปี 2561 - 2563162
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ 2561253
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)683

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB