เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563745
ทดสอบ169
แผนการดำเนินงานประจำปี171
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565756
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563271
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 2561 -2563 ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่2174
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562152
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562054
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561142
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี158
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562256
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562138
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่1194
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561152
แผนอัตรากำลังประจำปี 2561 - 2563148
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ 2561238
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)655
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560241
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560162
แผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่2143

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB