ออนไลน์ 306 คน

เยี่ยมชม 42,225 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565

17 มกราคม 2563 115 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
212-0.ปก ประกาศ คำนา สารบัญ.docx57.44 KB ดาวน์โหลด
212-1.แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 61-65 ส่วนที่1 และ 2.docx2.02 MB ดาวน์โหลด
213-2.แบบ ยท 01 และ แบบ ผ 01.docx355.62 KB ดาวน์โหลด
214-3.แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 61-65 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(กองช่าง).doc438.78 KB ดาวน์โหลด
215-4.แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 61-65 ด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การบริหาร.docx207.74 KB ดาวน์โหลด
216-5.แบบ ผ 02 โครงการเกินศักยภาพ.docx90.69 KB ดาวน์โหลด
217-6.แบบ ผ 03 บัญชีคุรุภัณฑ์.docx62.93 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา