ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 20,903 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ชุมชนหน้าวัด แชร์  
1 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
27 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะ วัสดุคอมพิวเตอร์ แชร์  
23 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถดับเพลิง แชร์  
15 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย แชร์  
14 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะ งานบ้านงานครัว แชร์  
1 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาและซ่อมแซม แชร์  
23 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) แชร์  
17 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แชร์  
10 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถบรรทุกน้ำ แชร์  
5 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์สำนักงาน แชร์  
2 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  แชร์  
28 ก.พ. 63ประกาศผู้ชนะ จ้างตกแต่งสถานที่โครงการมหกรรมการศึกษา แชร์  
27 ก.พ. 63ประกาศผู้ชนะ วัสดุอุปกรณ์ (DLTV) แชร์  
12 ก.พ. 63ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล แชร์  
6 ก.พ. 63ประกาศผู้ชนะ งานบ้านงานครัว แชร์  
30 ม.ค. 63ประกาศผู้ชนะ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แชร์  
29 ม.ค. 63ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ แชร์  
23 ม.ค. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 56 รายการ
เปลี่ยนภาษา