เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ชุมชนหน้าวัด14525 มิ.ย. 63
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25631381 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 25631471 มิ.ย. 63
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25631391 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 25631341 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ วัสดุคอมพิวเตอร์2627 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถดับเพลิง2923 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย2815 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ งานบ้านงานครัว2314 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาและซ่อมแซม241 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2563261 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง)2123 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน2117 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถบรรทุกน้ำ2610 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์สำนักงาน205 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 202 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563242 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างตกแต่งสถานที่โครงการมหกรรมการศึกษา2228 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ วัสดุอุปกรณ์ (DLTV)2127 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล2112 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB