เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ชุมชนหน้าวัด26925 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 25632581 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 25632461 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ วัสดุคอมพิวเตอร์3827 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถดับเพลิง4223 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย5015 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ งานบ้านงานครัว3414 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาและซ่อมแซม381 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง)3023 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน3117 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถบรรทุกน้ำ3610 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์สำนักงาน305 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 302 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างตกแต่งสถานที่โครงการมหกรรมการศึกษา3728 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ วัสดุอุปกรณ์ (DLTV)3227 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล3412 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ งานบ้านงานครัว376 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์2930 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์3629 ม.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25633923 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB