เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 ชุมชนหน้าวัด14325 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 25631441 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 25631331 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ วัสดุคอมพิวเตอร์2527 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถดับเพลิง2823 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย2815 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ งานบ้านงานครัว2314 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาและซ่อมแซม241 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง)2023 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน2117 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถบรรทุกน้ำ2410 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์สำนักงาน205 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 192 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างตกแต่งสถานที่โครงการมหกรรมการศึกษา2128 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ วัสดุอุปกรณ์ (DLTV)2127 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล2112 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ งานบ้านงานครัว216 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์2030 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์1929 ม.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632823 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB