เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25632591 มิ.ย. 63
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25632661 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2563421 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563422 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2563433 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2562366 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562332 ธ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2562381 พ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562371 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 25621284 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562623 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562581 เม.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562721 มี.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562571 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561574 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB