ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 20,936 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มิ.ย. 63รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
1 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 แชร์  
4 มิ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 แชร์  
3 พ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 แชร์  
1 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 แชร์  
1 มี.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
1 ก.พ. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 แชร์  
4 ม.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา